Belangrijke informatie

  • Deelname en bezoek aan de avondvierdaagse geschiedt op eigen risico. Stichting Avondvierdaagse Zuidhorn kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ontstane calamiteiten, zoals letsel, schade, diefstal van persoonlijke eigendommen etc.
  • Iedere deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. Controleposten zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes.
  • Hulpverlening nodig? Zie noodnummer bovenaan de routebeschrijving.
  • Aanwijzingen van politie, officials en verkeersregelaars dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  • Loop zoveel mogelijk links op het trottoir of, indien afwezig, links langs de weg (tenzij anders aangegeven op de route).
  • Fietsen niet vastmaken aan dranghekken. Voor het parkeren van fietsen en auto’s kun je gebruik maken van de parkeerplaatsen in de omgeving van het Zonnehuis
  • Houd startplaatsen, rustplaatsen en de omgeving van de routes vrij van afval. We verwachten dat begeleiders hierop toezien en daar aanwijzingen over geven, indien noodzakelijk.
  • Mensen van de organisatie kunt u vinden bij de startlocatie. Voor eventuele vragen kunt u hen aanspreken.